Volunteers Recruitment Abstract Report

SL. No. Secretariat Name Total No.of Clusters Total No.of Volunteers Total No.of Vacanies Total No.of Candidates Applied Total No.of Candidates Verified Total No.of Candidates Qualified for Interview Total No.of Candidates Scheduled for Interview Total No.of Candidates Attended for Interview Total No.of Candidates Selected Total No.of Candidates Appointment Letter Generated Total No.of Candidates Joined
1 AMUDARLANKA 7 6 0 1 1 0 0 0 0 0 1
2 CHALLAPALLI1 23 22 1 28 28 26 26 20 2 2 1
3 CHALLAPALLI2 23 23 0
4 CHALLAPALLI3 25 24 1 15 15 15 15 8 0 0 1
5 CHALLAPALLI4 19 19 0
6 LAKSHMIPURAM1 25 25 0
7 LAKSHMIPURAM2 31 31 0
8 LAKSHMIPURAM3 16 16 0
9 MAJERU 20 20 0
10 MANGALAPURAM 21 21 0
11 NADAKUDURU 18 18 0
12 PAGOLU 19 18 1 2 2 1 1 2 1 1 1
13 PURITIGADDA 17 17 0
14 VAKKALAGADDA 17 15 2 14 14 12 12 10 2 2 2
15 YARLAGADDA 18 17 1 4 4 3 3 3 1 1 2
Totals 299 292 6 64 64 57 57 43 6 6 8