Volunteers Recruitment Abstract Report

SL. No. Secretariat Name Total No.of Clusters Total No.of Volunteers Total No.of Vacanies Total No.of Candidates Applied Total No.of Candidates Verified Total No.of Candidates Qualified for Interview Total No.of Candidates Scheduled for Interview Total No.of Candidates Attended for Interview Total No.of Candidates Selected Total No.of Candidates Appointment Letter Generated Total No.of Candidates Joined
1 ANUPALLE 17 16 1 2 2 0 0 1 1 1 1
2 CHITTATHURUKALEPALLI 17 17 3 11 11 9 9 2 2 2 3
3 C.RAMAPURAM 17 17 1 4 4 3 3 1 1 1 1
4 GANGIREDDIPALLE 15 15 1 3 3 2 2 1 1 1 1
5 K.K.V.PURAM 8 8 5 12 12 10 10 2 2 2 5
6 KUPPAMBADURU 14 14 1 2 2 1 1 1 1 1 1
7 MITTAKANDRIGA 15 15 2 6 6 3 3 2 2 2 2
8 NADAVALURU 13 13 2 5 5 5 5 0 0 0 2
9 NENNURU 16 16 2 8 8 7 7 1 1 1 2
10 NETHAKUPPAM 18 17 1 2 2 1 1 1 1 1 4
11 SORAKAYALAPALLEM 13 13 1 5 5 5 5 0 0 0 1
Totals 163 161 20 60 60 46 46 12 12 12 23